ANGSTBEHANDLING.COM – NEUROCOACHING


”Med Neurocoachings angstbehandling kan vi også hjælpe de 20% af danskerne,  hvor angsten er invaliderende.”fortæller klinisk Neurocoach Michael Kjærsgaard fra Dansk Center for Neurocoaching. ”Angst er altid kun et symptom, så det afgørende er at gå efter de underliggende årsager. Behandler du kun angsten, kan behandlingen trække ud i årevis. ”

 

HVAD ER ANGST?
Angst er iflg. neuropsykologien et såkaldet “actionprogram” på linie med vrede, sorg og sikkerhedsadfærd. Det anbefaler dig, hvad du skal gøre, hvis din indre alarm, stressmekanismen, går i gang.

Og det er jo vældig godt, hvis der pludselig står en kæmpe løve foran dig. For så får angsten dig til at flygte. Går alarmen dog i gang uden grund, fordi mekanismen er for følsom, så har du et problem

Stressmekanismen sættes primært i gang af hjernecentret amygdala, der laver en simpel ligning: Den kigger på, hvad du har fortalt den om stressfaktoren – og hvad du har fortalt den om dine ressourcer. Så er du kommet til at ”fortælle” amygdala, at du ikke tror på dig selv, eller at du er svag, konkluderer den, at så skal den være ekstra vagtsom. Og det er recepten på fejlalarmer. Så det afgørende i Neurocoaching-processen er, at du får en indre robusthed, så amygdala kan slappe af.

Du kan se amygdala som en alarm, som måske i dit tilfælde er justeret til at være lidt for følsom. Og så reagerer alarmen ikke kun, når den skal, som f.eks. ved en indbrudstyv, men også når den ikke skal – som f.eks. ved en flue eller en edderkop.

Hvis din amygdala reagerer på noget specifikt, der logisk set ikke er farligt, f.eks. en elevator, vand eller en mus, så har du en fobi. Og en fobi skyldes typisk et specifikt traume, hvor du er kommet til mentalt at “lime” f.eks. mus sammen med angst. Og jo mere følsom stressmekanismen er, jo lettere har du ved at give dig selv et traume. Og så skal du – med f.eks. Neurocoaching – både have “overskrevet” traumet og have justeret følsomheden ned.

For hvis vi ligesom ved traditionelle behandlere kun fokuserer på at få fluen og edderkoppen til at forsvinde, så kommer der lynhurtigt noget nyt, der sætter alarmen i gang. Alarmen er jo stadig overfølsom.

Neurocoaching

Neurocoaching

 

HVAD GÅR VORES ANGSTBEHANDLING UD PÅ?
Neurocoachings angstbehandling hviler på 4 principper: 

  1. Neurocoachings angstbehandling fokuserer på årsagerne i stedet for på symptomerne

Årsagen under angst er typisk en kombination af en sårbarhed, et eller flere traumer og et eller flere tankemønstre, hvor du stresser dig selv. Angsten er bare hjernecentret amygdalas naturlige reaktion på de ting.  Angst er f.eks. en klassisk reaktion på langt tids stress.

  1. Neurocoachings angstbehandling fokuserer på dine ressourcer fremfor på dine problemer

Vigtigere end, hvornår du har angst, er, hvornår du ikke har det. For her bruger du hjernen rigtigt. Og den strategi kan vi sammen aflæse. Så du med Neurorcoaching-teknikker kan bruge den hele tiden i stedet for kun noget af tiden.

Eksempel: Vi havde en kunde, der fortalte, at han var meget usikker, når han var sammen med andre mennesker. Da vi spurgte ind til det, viste det sig dog, at han følte sig tryg sammen med sine forældre. Og så kunne vi afkode lige præcis den måde, han brugte hjernen rigtigt på, når han var sammen med dem. For så kunne han nemlig bruge den strategi i alle situationer.

  1. Neurocoachings angstbehandling kører på alle hjernens 3 sprog

Traditionel angstbehandling er kun sproglig. Problemet er dog, at amygdala sidder i den del af hjernen, der er ikke-sproglig. Den forstår altså ikke dansk. Det samme gælder den del af hjernen, der giver dig det fysiske ubehag ved angsten. De to hjernedele kommunikerer med hhv. billeder og fysiske fornemmelser.

Så for at alle 3 hoveddele af hjernen forstår angstbehandlingen, kører vi Neurocoaching-processen parallelt på alle 3 sprog. Til gengæld går behandlingen så naturligvis meget hurtigere.

  1. Neurocoachings angstbehandling bygger på træning

Alt, hvad du træner, bliver du god til. Det ved du jo fra dine uddannelser og alt andet, du er blevet god til, uanset om det er at køre bil eller tale dansk eller snøre dine sko. Og da du i lang tid har ”trænet” angst, er du naturligvis også blevet god til det. Så med Neurocoaching skal du træne noget andet og bedre, så du kan overtrumfe de gamle uvaner.

Og du kan altså ikke lave forandring i denne del af hjernen ved at mødes med din behandler én gang hver uge eller hver anden uge. Så hos os får du konkrete Neurocoaching-redskaber, du skal bruge hver dag. Til gengæld kan du så hurtigt se resultater – og med daglig træning tager det typisk en måned at skabe rimeligt stabile ændringer i denne del af hjernen.

Du kan her læse den validerede undersøgelse, der viser, hvor hurtigt Neurocoaching virker for den gennemsnitlige kunde.

LINK:  https://www.neurocoaching.dk/dokumentation-af-neurocoaching/

 

HVORFOR ER HURTIG ANGSTBEHANDLING SÅ VIGTIG?
Angst har en ubehagelig tendens til at brede sig. Hver gang du påfører dig selv angst, dannes et ekstra traume, der får alarmsystemet endnu højere op i det røde felt. Det hedder en sensibilisering i fagsproget.

Samtidig indgår angsten sammen med stress i en kedelig, nedadgående, kemisk spiral, hvor endestationen hedder depression. Og har du først en depression, så har du et selvstændigt problem mere.

Så jo hurtigere du starter på en angstbehandling – f.eks. med Neurocoaching – jo nemmere  og billigere bliver det.

 

HVORDAN FOREGÅR NEUROCOACHINGS ANGSTBEHANDLING PRAKTISK?
I starten er vi sammen detektiver. Vi identificerer de traumer og negative mønstre, der har gjort dit alarmsystem overfølsomt. Kan du ikke huske alle traumerne selv, er det ikke noget problem – heldigvis ligger der i alle følelser en indbygget hukommelse, der fører tilbage til første gang, de opstod.

På første session af angstbehandlingen lærer du de grundlæggende redskaber. Du lærer at få de forskellige dele af hjernen til at arbejde bedre sammen. Og du lærer at rydde op i de gamle traumer og mønstre, som har gjort dit stress- og alarmsystem overfølsomt.

I alt er der typisk brug for 3-5 Neurocoaching-sessioner fordelt over en måned. På dem evaluerer du med din Neurocoach, og hvis det er nødvendigt får du flere redskaber med i værktøjskassen. Og efter hver session får du både referat og lydfiler, som du selv kan træne videre med. Selv når du er færdig, følger vi op i et år – og du har muligheden for at deltage i gratis træningsgrupper.

Du kan her læse mere om, hvilken uddannelse en Neurocoach har

https://angstbehandling.com/hvad-er-en-neurocoach/

 

HVAD FÅR DU MED SOM BONUS AF ANGSTBEHANDLINGEN?
Når du får det godt, kan din familie slappe af. Og måske kommer du endda til at inspirere nogle af dem til også at tage hul på deresproblemer.

Har du børn, får du den største bonus af dem alle. For du har sikkert oplevet, hvordan de spejler dig. For har en forælder angst, giver det automatisk børnene en følelse af utryghed, som kan udvikle sig til, at de også får angst.  Og det er ligegyldigt, hvor meget du prøver at skjule det – de aflæser mikrobevægelser i kropssproget. Til gengæld vil de også spejle din positive udvikling med Neurocoaching – så du giver dem nogle gode gaver med i livet i stedet.

En anden bonus ved vores angstbehandling kan være, at samtidig med at du lærer, hvordan din egen hjerne fungerer, lærer du også at forstå, hvordan alle andre menneskers hjerner fungerer. Og det kan du måske bruge både i dit job eller på studiet – eller måske bare til at kunne lade andre menneskers besynderlige adfærd prelle af på dig.

Endelig kan du også bruge Neurocoaching-teknikkerne til at hjælpe andre – enten privat eller som led i dit arbejde.

angstbehandling