HVAD ER NEUROCOACHING?

 

HVAD ER NEUROCOACHIING

“Neurocoaching er et neuropsykologisk træningssystem, der rydder op i de traumer, mønstre og misforståelser i hjernen, der har vist sig at være årsagerne under stress, angst og depression.” fortæller Michael Kjærsgaard fra Dansk Center for Neurocoaching.

Systemet er en kombination af psykoterapi, coaching og anvendt neuropsykologi. Neurocoaches skal derfor også have minimum 5 års uddannelse – både en 4-års, godkendt psykoterapeutuddannelse, en coachuddannelse og knap et 1 års intern uddannelse I neuropsykologi ved Dansk Center for Neurocoaching.

Neurocoachings retter sig med 4 grundprincipper ind efter hjernens biologiske måde at fungere på:

 

 1. FOKUS PÅ ÅRSAGER I STEDET FOR FOKUS PÅ SYMPTOMER
  Angst, stress,  depression. spiseforstyrrelser, vrede og sorg er biologisk set altid kun symptomer. Årsagerne er typisk et forkert selvbillede og en række stressende mønstre og traumer, der er opstået tidligt I livet. Det har så givet den sårbarhed, der resten af livet risikerer at at gøre dit stresssystem overfølsomt.

Så i stedet for symptombehandling tager Neurocoaching fat i årsagerne , nemlig det forvrængede selvbillede og de stressende traumer og mønstre.

Målet er så at sige at gøre dig robust mod de stressfaktorer, vi alle løbende udsættes for.  For stress skabes hverken af din chef, din kæreste, de to hundrede tilhørere til din tale eller din censor til eksamen. Både stress, angst og alle dine andre følelser skabes af en del af din egen hjerne. Så det er den, vi hjælper dig med at få kontrol med.

 

 1. FOKUS PÅ RESSOURCER I STEDET FOR FOKUS PÅ PROBLEMER
  En af hjernens fornemste opgaver er at give os en masse information om det, vi “søger” på – ligesom ved Google. Bare læg mærke til, hvad der sker, når jeg skriver “elefant”. Så kan jeg sagtens gætte, hvilket indre billede din hjerne giver dig. Og det er ikke billedet af en havetraktor – altså før du så læser det ord.

Så bliver du sammen med din psykolog eller en anden behandler ved med at køre rundt i problemerne, så fastholder du dig selv i lige præcis problemerne.

Derfor laver vi kun lige I starten sammen en liste over symptomer og problemer, så vi begge ved, hvad vi skal have ryddet op i. Ellers er det fremad og fokusere på dine ressourcer. For så er det det, din hjerne giver dig.

Og som vi plejer at sige indenfor Neurocoaching:  “Meget vigtigere end, hvornår du har angst, er, hvornår du ikke har det”. For lige der bruger du jo hjernen på den rigtige måde. Og den indre “strategi” kan vi afkode, så du kan bruge den I alle situationer I stedet for kun i nogle situationer.

 

 1. TERAPI PÅ 3 “SPROG” I STEDET FOR PÅ KUN 1 SPROG
  I sidste århundrede fandt neurovidenskabsmanden Paul. D. Maclean ud af, at hjernen er fremvokset I 3 evolutionære spring. For ca. 400 millioner år siden dannedes reptilhjernen, der groft set bare kan geare op og ned – der er begrænset med følelser. For ca. 200 millioner år siden dannedes pattedyrshjernen. Det er den, der giver dig dine følelser: Sorg, vrede, glæde og angst. Og for ca 5-7 millioner år siden begyndte den nyeste del af hjernen at blive dannet, menneskehjernen.  Det er den, der gør at du kan tænke bevidst og træffe beslutninger bevidst. Det er den, der gør, at du kan tilsidesætte de umiddelbare drifter, fordi dy regner med at det giver dig en større gevinst på den lange bane. Og det er den, der gør, at du kan huske fortiden og forestille dig fremtiden meget mere levende end noget andet dyr.

 

LÆS MERE HER:

Link: https://www.neurocoaching.dk/videnskaben-bag-neurocoaching/

HVAD ER NEUROCOACHING?

HVAD ER NEUROCOACHING?

 

Det lyder jo meget godt. Men problemet er, at de forskelige dele af hjernen ikke altid forstår hinanden. For mens menneskehjernen kommunikerer med ord, så forstår følehjernen billeder og symboler. Og reptilhjernen kommunikerer med fysiske fornemmelser. Så der er faktis hele 3 “sprog” i hjernen. Og det giver bøvl. Ligesom hvis du var i et firma, hvor medarbejderne taler hhv. dansk, russisk og kinesisk og derfor kke kan forstå hinanden.

Et godt eksempel er, når du oplever ulogisk angst, f.eks. ved en eksamen, en præsentation eller i en elevator: Bevidst ved du godt i menneskehjernen, at dit liv ikke er I fare – men pattedyrshjernen er helt uenig. Så den giver dig angst som et signal om, at du skal flygte. Og du kommer så måske til at misforstå angsten som noget farligt I sig selv. Og det sætter endnu mere gang I stress- og alarmsystemet. Og så har vi balladen

Derfor kører Neurocoaching-processen med 3 parallelle spor, så alle de væsentlige dele af hjernen forstår processen og kan lære at arbejde sammen.  Så alle dele af

din hjerne forstår, hvad du ønsker – og så du tolker de signaler, du får fra resten af din hjerne korrekt

 

 1. DAGLIG TRÆNING I STEDET FOR KUN TRÆNING EN GANG IMELLEM
  En af hjernens allermest grundlæggende mekanismer er, at alt, hvad du træner, bliver du god til.  Din hukommelse bestemmes af, hvilke hjerneceller der er forbundet med hinanden. Så hvis du træner noget, bliver forbindelsen mellem de involverede hjerneceller stærkere. Og holder du op med at træne, bliver forbindelsen svagere. Meget, meget simpelt.

Og nu kommer det rigtigt spændende. For den mekanisme er den samme, uanset om du træner tyske verber, volleyball, bilkørsel eller stress og angst.

Så hvis du i lang tid (naturligvis ubevidst) har trænet stress, angst og dårligt selvværd, er du naturligvis også blevet god til det.

Så Neurocoaching går ud på at du intensivt træner noget andet – f.eks. selvværd og tryghed. Og der skalen intensiv indsats til.  For det nytter jo ikke at træne det nye med din psykolog I 45 minutter hver 2. uge, hvis du resten af tiden træner alt det gamle.  Så kan du blive ved I årevis uden at flytte dig.

Derfor arbejder Neurocoaching med daglig træning og aflæring af de gamle mønstre. Til gengæld er de fleste forløb afsluttet i løbet af kun 1 måned.

 

HVAD KOSTER DET?
De fleste forløb kan holde sig indenfor 16 timer incl. referater, lydfiler og 1 års opfølgning. Timepris 985,- . Forudsætningen er naturligvis, at du overholder alle aftaler og den daglige træning.

 

DEN BIOLOGISKE FORSKNING BAG NEUROCOACHING
Metoderne er baseret på forskningen i hukommelse, neuropsykologi, stress, evolutionsbiologi og cellebiologi, foretaget af bl.a. nobelpristager Eric Kandel, nobelpristager Francois Jacob, professor Robert Sapolsky (Stanford), nobelpristager Elizabeth Blackburn, professor Antonio Damasio (Univ. of Southern California), professor Martin Korte (TUI Branschweig) og pens. professor Bruce Lipton.

 

DOKUMENTATION
En uafhængigt valideret undersøgelse fra 2017 af 297 Neurocoaching-kunder viser, at den gennemsnitlige kunde med Neurocoaching flyttede sig fra 23% til 89% af sit mål (der altid er på identitetsniveau, så det påvirker alle aspekter af kundens liv). Allerede på første session flyttede den gennemsnitlige kunde sig fra 23% til 67%. Samtidig flyttede den gennemsnitlige kunde sig fra 34 til 74 på den internationale WHO5-trivselsskala (hvor 35 er depressionsniveau og 68 det danske gennemsnit.

Den gennemsnitlige kunde flyttede sig dermed fra depressionsniveau til over det danske gennemsnit i trivsel med Neurocoaching.

Se mere her.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan Neurocoaching kan hjælpe dig af med dine problemer og videre I dit liv, så ring på 7027 6100